středa 20. března 2024

O párové terapii a potřebě vztahu

V posledních letech se se zaujetím ale i pokorou věnuji párové terapii. I zkušenost z individuálních terapií mi ukázala, že ač usilujeme o individuální vnitřní spokojenost a pohodu, vždy je to spojeno se vztahy s druhými lidmi. Tak už nás příroda zdá se stvořila, že se nám nechce žít osamocený život ve vákuu, ale zrozeni a vychováni z a ve světle partnerského vztahu našich rodičů, dále hledáme toho správného parťáka / parťačku na naší cestě životem. Aby nám spolu i nám samotným se sebou bylo dobře. 

A protože příroda a život zdá se fandí kreativitě a rozvoji novosti, tak bohužel a možná radši bohudík nejsme každý stejný, a tak když potkáme toho druhého / druhou, nebo spíše s ním/ní už nějaký čas žijeme, často se divíme, proč on/ona to nevidí – necítí – neprožívá – nepřemýšlí nad tím stejně jako já? Proč to prostě nedělá stejně jako já? Jak by to bylo jednoduché, že… 

To, jak se k druhému vztahujeme ovlivňuje spousta věcí. Vzorce, které jsme přejali – viděli – denně dýchali jako vzduch od našich rodičů samozřejmě hrají docela prim, pak jsou to zkušenosti v dalších vztazích (širší rodina, přátelé, učitelé (s těmi jsme po několik let až 8 hodin denně!), trenéři, sousedi atd.) A pak také naše osobnost, která něco přejala už geneticky od předchozích generací a pak ji formovalo to, co na ni jako zkypřenou půdu spadlo v citlivou chvíli našeho vývoje. 

To vše ovlivňuje, zda a na jakou vzdálenost se s druhým cítím v bezpečí, jak umím ve vztahu dávat, vcítit se do druhého a nabídnout vhodnou formu podpory, zda se umím nechat opečovat, když je mi ouvej. Jak čerpám energii z intimních chvil a umím si užít sex. Zda umím ve vztazích setrvat, a s tím také vyhodnotit, zda je pro mě vztah „zdravý“, a jestli se umím za včas rozloučit a odejít. 

Pamatuji si, že dříve se uvádělo, že partnerské krize přichází po 7 letech. Dnes už se v odborné literatuře objevuje více názor, že první krize přichází často s narozením prvního dítěte a pak každého dalšího. V praxi vidím, že v rodině je každé vývojové období dětí spojeno se zátěží pro partnerský vztah, osobnosti rodičů i celou rodinu. Mám namysli například kromě narození dítěte, kdy se mění snad úplně všechno, vstup dítěte do školky, do školy, puberta dítěte, děti „vylétávající z hnízda“ atd. Role rodičů (ale i další role třeba - pracovní, role dcer a synů ve vztahu k našim rodičům) nám někdy zabírají tolik kapacity a času, že partnerský vztah jde stranou a v některých obdobích je tak trochu podvyživený. V lepším případě čeká, kdy na něj opět přijde řada. To se asi děje přirozeně, ve zdravém vztahu je to spíše o pohybu, partneři se k sobě přibližují a oddalují. 

Ale zase, byla by to nuda, kdyby nám život do toho táborového ohýnku partnerského souladu občas (někdy silně) nezafoukal. A tak přijde pocit „že každý z páru chce něco jiného“, někdy i „někoho jiného“, někdy zdá se usiluje o jiné hodnoty než doposud, má jiné potřeby, které se neslučují s potřebami partnera / partnerky atd. 

A to jsou místa, ve kterých může pomoci párová terapie. Není to procházka růžovým sadem a bohužel ani nefunguje jako tabletka, kterou na jednom sezení partneři spolknou a vše bude dobré. Nějaký čas trvalo, než partneři došli do bodu silného řekněme obecně „nesouladu“, tedy nějaký čas a společné úsilí a zájem jsou třeba, aby se společně s terapeutem/tkou po svém bludišti partnerské souhry rozkoukali a zjistili, které cesty vedou ven i dovnitř, které je možná třeba nechat zarůst. Něco starého je třeba opustit, aby mohlo vzniknout nové. 

I když to většinou ani pro jednoho z partnerů není lehké, občas musíme šlápnout do bolavých míst, někdy se i společně zasmějeme paradoxům a partnerským míjením (smích vždy pomáhá), a pak  po úsilí, boji a bolení, často přichází úleva a smír.


Práce na vztahu má smysl, a to mě na tom také jako psychoterapeutku baví.    


Pokud budete mít zájem, těším se na naši případnou spolupráci. 


Lucie


pondělí 4. března 2024

Pár slov o mně...

Jsem vystudovaný psycholog a diplomovaný Gestalt psychoterapeut. 

Svou praxi jsem začala v roce 2013, spoluprací se Společností podporující neplodné ženy, muže a páry. Byla to zajímavá zkušenost a jsem za ni vděčná. Nasměrovala mě k širšímu tématu rodičovství, mateřství, proč jsou pro nás matky a otcové tak důležitými osobami v životě a jak se jejich vliv objevuje ve vztahu k sobě samému, partnerovi i dítěti, a také dalším osobám (k přátelům, šéfovi/šéfové, spolupracovníkům a dalším). 

Ač rodiče nemusí být ten jediný vlivný faktor v našich prvních dvaceti letech, myslím, že po zkušenostech z individuálních i párových terapií mohu tvrdit: „rozhodně se nedá říci, že by vliv neměli“. 

 

A tak vznikl i projekt nabízející přímou pomoc v tématech a situacích, která jsou s mateřstvím, otcovstvím a rodičovstvím úzce či vzdáleně spojena. Život ukazuje, že je jich nespočet a často jsou neobvykle kreativní. 

 

Ve své praxi jsem nikdy necítila potřebu se nějak úzce specializovat jen na určitá témata, obtíže nebo typy klientů. Snažím se se pravidelně vzdělávat v psychoterapeutické i klinické oblasti, a nabízet psychologickou pomoc šířeji, než je zde na těchto stránkách definovaná. Mé klienty obecně trápí například úzkosti, obavy, nejistota, panické ataky, strach, smutek nejasné povahy, deprese, děsivé myšlenky, fyzické napětí nebo bolest. Někdy klient/ka přichází a prostě ví, že mu/jí není dobře, psychicky nebo fyzicky, často obojí, a teprve spolu se rozhlížíme, co k danému prožívání přispívá, jaké jsou jeho/její potřeby a jaké strategie, které se dosavadním celým životem naučil/a, k tomu používá. 

 

Poslední roky se s nadšením cíleně zajímám a rozvíjím v terapii párového vztahu. To, jak se vztahujeme sami k sobě a následně k druhému je téma plné kreativity, ale také zaseknutí a opakování starých méně funkčních vzorců. Jak většina z nás v dětství pocítila, vztah páru má vliv i na vnímání a prožívání dítěte, jeho vývoj a jeho budoucí vztah k sobě a k druhému, nebo ke skupině, společnosti, světu. Roviny kontaktu „individuum – pár – rodina – skupina – komunita – společnost“ stojí dle mého názoru v základu právě na vztahu mezi partnery.  A je potřebou člověka, aby i v partnerském vztahu zažíval pocit bezpečí, opory, lásky a porozumění. 

Párová terapie není lehkou disciplínou a vyžaduje od klientů odvahu a chuť vyjít z komfortní zóny. Když se to povede, zraje nejen vztah ale i každý z páru samostatně. 
Těším se na případnou spolupráci!


Lucie

 

 

středa 31. ledna 2024

Příjem klientů do párové terapie

Vážení zájemci/kyně o psychoterapii, 

aktuálně je má kapacita pro individuální terapie plně vytížena. 

V současnosti přijímám klienty/ky jen do párové terapie, kde se společně snažíme posunout se ve vztahových obtížích v různých situacích a obdobích, které nám život (nebo my sami?) přináší do cesty. 

Pracuji i s páry s jiným než tradičním vztahovým uspořádáním. 


Předpokládám, že  nová místa pro individuální  terapii se objeví v březnu 2024. Pokud budete mít zájem, ozvěte se prosím v předstihu. 


Přeji poklidný zimní čas...


Lucie 


V případě zájmu prosím počítejte s nabídkou termínů v časech pondělí až čtvtrek, 9-15hod. 

Ze zkušenosti přeci jen více straním osobním setkáním, ale pokud takovou možnost nemáte, nevyhýbám se ani setkáním online.

Kontaktovat mě je možné telefonicky, lze i emailem. Na zmeškané hovory reaguji jen co je to možné. Do emailu prosím uveďte (pokud je to možné) krátký popis Vašich obtíží. 

úterý 12. prosince 2023

Aktuální informace

Vážení zájemci/kyně o psychoterapii, 

aktuálně je má kapacita plně vytížena a do vánoc již bohužel nemám prostor ani pro jednorázové konzultace.

Předpokládám, že  nová místa pro individuální a párovou terapii se objeví na začátku února 2024. Pokud budete mít zájem, ozvěte se prosím v předstihu. 

 

Přeji nám všem krásný vánoční čas a do nového roku 2024 hodně zdraví a i trochu toho štěstí na naší straně!  

Lucie 

 

 

V případě zájmu prosím počítejte s nabídkou termínů v časech pondělí až čtvtrek, 9-15hod. 

 

Ze zkušenosti přeci jen více straním osobním setkáním, ale pokud takovou možnost nemáte, nevyhýbám se ani setkáním online.

 

Kontaktovat mě je možné telefonicky, lze i emailem. Na zmeškané hovory reaguji jen co je to možné. Do emailu prosím uveďte (pokud je to možné) krátký popis Vašich obtíží. 

pátek 18. srpna 2023

Přijem nových klientů/tek

Vážení zájemci/kyně o psychoterapii, 

od září 2023 trochu rozšiřuji svou kapacitu pro individuální i párové terapie. V případě zájmu prosím počítejte s nabídkou termínů v časech pondělí až čtvtrek, 9-15hod. Má kapacita je z části již samozřejmě naplněna, ale při dlouhodobější spolupráci lze ze zkušenosti většinou najít pravidelný čas, který vyhovuje nám oběma. 

Ze zkušenosti přeci jen více straním osobním setkáním, ale pokud takovou možnost nemáte, nevyhýbám se ani setkáním online.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

Těším se na spolupráci

Lucie 

 

neděle 18. prosince 2022

Nabídka uvolněného předvánočního termínu!

Hledáte termín ještě před vánoci? 

Nabízím uvoněný termín ve středu 21.12. v 9 hod. / 80min. Možné využít jak individuálně tak pro páry. 

Krásný advent přeje 

Lucie 

sobota 10. prosince 2022

Aktuální možnosti individuální a párové terapie

Vážení zájemci/kyně o psychoterapii, 

aktuálně je má kapacita pro individuální terapie naplněna. Pokud máte zájem, ozvěte se prosím v polovině ledna, jaká je aktuální situace. 

Zájemce do párové terapie přijímám i nyní. Zda Vaši situaci řešit individuální či párovou terapií můžeme dohodnout na první konzultaci. Chápu, že někdy v tom není zcela jasno.  

Stejně tak pokud se potřebujete teprve ve své situaci ( problému zorientovat, můžeme se domluvit na  jednorázové konzultaci (80min). 

Aktuálně praktikuji pouze v soukromé letňanské praxi a to v pondělí, úterý, středu a čtvrtek v dopoledních hodinách. Ve středu do 14.30hod. 

Pro individuální terapii je nejvhodnější frekvence jednou týdně. Ve výjimečných případech 1 x za 14 dní. Prosím počítejte s tím při zvažování vašeho vstupu do terapie.

Vím, že v případě párové terapie je to někdy obtížné sladit možnosti obou partnerů a ještě mého. I tak praxe ukazuje, že týdenní interval je nejefektivnější.  (Nemoc, dovolená, služební cesta apod. nás stejně občas ke 14 dennímu intervalu donutí.)

Ve své praxi udržuji určitý poměr mezi terapiemi vedenými on-line a osobně. V současnosti přijímám klienty pro osobní setkávání (online forma jen v případě vládních opatření, karantény, nemoci, dovolené, pobyt mimo Prahu atd.) 

Přeji nám všem klidný adventní čas a krásné vánoce! 


Srdečně 

Lucie